پښتو

د پښتو پنځه ګونې ياګانې

په لکونو پښتانه په دولت کې کار کوي خو دولتي بنرونو باندې تر ننه پښتو سمه ونه لیکل شوه. هم یاګانې ناسمې وي او هم متن غلط. دا پښتو دومره سخته ده چې د هیچا نه زده کېږي او که دوی پښتو کیبورډ نلري؟ زما خو په دې خبره سر …

پوره ليکنه »