ساینس

کاینات – دریمه برخه

لکه زمونږ د لمریز نظام په شان په نورو ستوریزو نظامونو کې هم سیارې او نور اجسام د خپلو ستورو شاوخوا څرخیږي. سیارې (Planets): د نوي تعریف په اساس سیارې هغه اجسام دي چې: ۱. چې د یو ستوري شاوخوا راڅرخیږي. ۲. جسامت يې دومره لوی وي چې د جاذبې …

پوره ليکنه »

کاینات – دوهمه برخه

مونږ په ستورو کې جوړ شوي یو! د بیګ بینګ نه وروسته لمړني عناصر هایدروجن او یو څه هیلیم اولږ نور جوړ شول. وروسته د جاذبې د قوې پواسطه د دوی اتومونه سره یو ځای شول او ستوري يې جوړ کړل. د ستورو په هسته کې د فیوژن هستوي تعاملات …

پوره ليکنه »

کاینات – لمړۍ برخه

فضاوخت (سپیس ټایم) او هر هغه څه چې په فضا وخت کې شتون لري (لکه ستوري، سیارې، اسماني ډبرې، اتومونه، ذرې…)، کاینات بلل کیږي.  فضاوخت (سپیس ټایم): انشتاین وايي چې فضا او وخت داسې سره تړلي لکه په یو ټوکر کې چې افقي او عمودي تارونه سره تړلي او ټوکر …

پوره ليکنه »

د سپوږمۍ تندر نيول څنګه واقع کېږي؟

یو شمېر فېسبوکیانو پرون نارې پیل کړې وې چې هلئ درودونه ووایئ، په سجدو پرېوزئ، جوماتونو ته ولاړ شئ او توبې وباسئ چې سپوږمۍ تندر (ترندۍ نېولې). وه زما ساده ملته! تاسې به کله هوښيارېږئ او له عقل څخه به کار اخلئ؟ زموږ هېوادوال په ننني عصر کې هم په …

پوره ليکنه »